PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

SMS
Safety Management System

SZKOLENIA Z ZAKRESU
SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
W ORGANIZACJI LOTNICZEJ
 
Zgodnie z wymaganiami EASA wdrożenie efektywnego SMS jest wymaganiem które muszą spełnić operatorzy lotniczy, zatwierdzone organizacji szkoleniowe i lotniska (tj. PART-ORO, PART-ORA i ADR). W roku 2019 skuteczne wdrożenie SMS będzie wymagane również w Organizacjach z zakresu zapewnienia zdatności do lotu (tj. PART-M, PART-CAMO i PART-145) w celu zajęcia się kwestią bezpieczeństwa wynikającą z Załącznika 19 ICAO dotyczącego wymagań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, firma
ATS oferuje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem Klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Proponowane przez nas terminy szkoleń jak również miejsce ich przeprowadzenia mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu. Skontaktuj się z nami przy użyciu przycisku 
ZAPYTAJ O SZKOLENIE
 
SZKOLENIA eLearning

 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-EL-BAS-IPL

Forma szkolenia:
Czas trwania:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
5h 55m + ćwiczenia
24/7
TAK
TAK
300,00 PLN (+VAT)

W celu zakupu szkolenia wymagane jest założenie konta użytkownika na Platformie ATS eLearning
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne (w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Wypadki – studium przypadku (omówienie zdarzeń lotniczych)
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Modele: Reason’a oraz SHELL
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Wprowadzenie do zagadnienia Czynnika Ludzkiego
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
 

ADVANCED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-EL-ADV-IPL

Forma szkolenia:
Liczba godzin:
Dostępność:
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Cena:
eLearning
6h 45m + ćwiczenia
24/7
TAK
TAK
350,00 PLN (+VAT)

W celu zakupu szkolenia wymagane jest założenie konta użytkownika na Platformie ATS eLearning
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności do:

🗸 opracowywania, zarządzania i monitorowania SMS w swoim obszarze;
🗸 dokonywania ulepszeń w swoich operacjach, dzięki którym zapobiegniesz kosztownym wypadkom, incydentom i zdarzeniom;
🗸 przestrzegania wymagań branżowych i ulepszenia współpracy z organami regulacyjnymi
🗸 używania SMS-a jako efektywnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, wydajnością i produktywnością;
🗸 korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w celu poprawy wydajności w zakresie bezpieczeństwa.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej:
🖝Kierownik Odpowiedzialny
🖝Kierownik Operacji Lotniczych
🖝Kierownik Operacji Naziemnych
🖝Kierownik Monitorowania Zgodności
🖝Kierownik Ochrony
🖝Kierownik CAMO
🖝Kierownik Part-145
🖝Kierownik Part-M, Dyrektor Handlowy

pełniących obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej na Platformie ATS eLearning.
Narracja (lektor-instruktor), animacje, ćwiczenia do samodzielnego wykonania, testy cząstkowe w trakcie szkolenia
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin on-line w formie testu jednokrotnego wyboru
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia.
Certyfikat w języku polskim oraz angielskim dostępny on-line z poziomu konta uczestnika szkolenia.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne (w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Wypadki – studium przypadku (omówienie zdarzeń lotniczych)
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Modele: Reason’a oraz SHELL
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Wprowadzenie do zagadnienia Czynnika Ludzkiego
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Etapy wdrażania SMS-a w organizacji
🖈 Wprowadzenie do Planu Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych (ERP)
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
🖈 Systemowe podejście: Bezpieczeństwo (SMS), Monitorowanie Zgodności/Jakość (CMS/QMS), Ochrona (SeMS)
🖈Zintegrowane systemy zarządzania (IMS): od rozproszonych systemów zarządzania i działań do skoncentrowanych: informacja, skoncentrowana praca i wspólne działania
🖈 Audyty bezpieczeństwa
 
SZKOLENIA STACJONARNE

 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-ST-BAS-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Termin/Miejsce:
2
16  (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
TAK
zawieszone/suspended
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne ( w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE i WE + Part ORO i ORA (GEN.200) EASA, AMC i GM EASA, NPA ADR + TECH)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie ODŚWIEŻAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-ST-BAS-RPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Termin/Miejsce:
1
8 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
TAK
zawieszone/suspended
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłebienie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia odświeżającego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne ( w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE i WE + Part ORO i ORA (GEN.200) EASA, AMC i GM EASA, NPA ADR + TECH)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa

ADVANCED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM / INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-ST-ADV-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Termin/Miejsce:
3
24 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
TAK
zawieszone/suspended
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Ponadto, po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie umiejętności do:

🗸 opracowywania, zarządzania i monitorowania SMS w swoim obszarze;
🗸 dokonywania ulepszeń w swoich operacjach, dzięki którym zapobiegniesz kosztownym wypadkom, incydentom i zdarzeniom;
🗸 przestrzegania wymagań branżowych i ulepszenia współpracy z organami regulacyjnymi
🗸 używania SMS-a jako efektywnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, wydajnością i produktywnością;
🗸 korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w celu poprawy wydajności w zakresie bezpieczeństwa.
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej:
🖝Kierownik Odpowiedzialny
🖝Kierownik Operacji Lotniczych
🖝Kierownik Operacji Naziemnych
🖝Kierownik Monitorowania Zgodności
🖝Kierownik Ochrony
🖝Kierownik CAMO
🖝Kierownik Part-145
🖝Kierownik Part-M, Dyrektor Handlowy

pełniących obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/egzamin w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne ( w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE i WE + Part ORO i ORA (GEN.200) EASA, AMC i GM EASA, NPA ADR + TECH)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
🖈 Systemowe podejście: Bezpieczeństwo (SMS), Monitorowanie Zgodności/Jakość (CMS/QMS), Ochrona (SeMS), Zarządzanie zmęczeniem (FRMS), Kadry i finanse (HR & budget)
🖈 Zintegrowane systemy zarządzania (IMS): od rozproszonych systemów zarządzania i działań do skoncentrowanych: informacja, skoncentrowana praca i wspólne działania
🖈 Wspólny system raportowania
🖈 Wspólny audyt procesu opartego na ryzyku
🖈 Polityka IMS
🖈 Zarządzanie ryzykiem IMS; Studium przypadku
🖈 Proces priorytetyzacji ryzyka na poziomie korporacyjnym
🖈 Wydajność IMS
🖈 Promocja IMS
🖈 Tworzenie nowej funkcjonalnej struktury organizacyjnej: od "struktury linii i personelu" do "zespołów wysokiej wydajności (HPT) "struktura; Przykłady studium przypadku
🖈 Nadzór oparty na ryzyku

ADVANCED SAFETY MANAGEMENT SYSTEM / INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Bezpieczeństwem w Organizacji Lotniczej
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie ODŚWIEŻAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

SMS-ST-ADV-RPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Certyfikat:
Termin/Miejsce:
2
16 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
TAK
zawieszone/suspended
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych oraz doskonalenie umiejętności praktycznych.

Po ukończeniu szkolenia rozwiniesz posiadane umiejętności w zakresie:
🗸 opracowywania, zarządzania i monitorowania SMS w swoim obszarze;
🗸 dokonywania ulepszeń w swoich operacjach, dzięki którym zapobiegniesz kosztownym wypadkom, incydentom i zdarzeniom;
🗸 przestrzegania wymagań branżowych i ulepszenia współpracy z organami regulacyjnymi
🗸 używania SMS-a jako efektywnego narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, wydajnością i produktywnością;
🗸 korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem w celu poprawy wydajności w zakresie bezpieczeństwa
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej:
🖝Kierownik Odpowiedzialny
🖝Kierownik Operacji Lotniczych
🖝Kierownik Operacji Naziemnych
🖝Kierownik Monitorowania Zgodności
🖝Kierownik Ochrony
🖝Kierownik CAMO
🖝Kierownik Part-145
🖝Kierownik Part-M, Dyrektor Handlowy

pełniących obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Ćwiczenia/egzamin w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
🖈 Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS)
🖈 Wymogi i podstawy prawne ( w tym: Aneks 19 ICAO, SMM IV ICAO, Rozporządzenia UE i WE + Part ORO i ORA (GEN.200) EASA, AMC i GM EASA, NPA ADR + TECH)
🖈 Wdrażanie SMS w organizacji
🖈 Struktura i dokumentacja SMS
🖈 Polityka bezpieczeństwa Just Culture/Safety Culture
🖈 Personel – wymagania, obowiązki, uprawnienia
🖈 Komunikacja/szkolenia
🖈 Promocja bezpieczeństwa
🖈 Identyfikacja zagrożeń (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Ocena ryzyka (ćwiczenia praktyczne)
🖈 Zarządzanie ryzykiem
🖈 Systemy raportowania
🖈 Zarządzanie zmianami
🖈 Podejmowanie akcji korygujących, koniecznych do utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa
🖈 Zapewnienie bezpieczeństwa oraz regularna ocena osiąganych poziomów bezpieczeństwa
🖈 Mierzenie efektywności SMS
🖈 Ciągłe ulepszanie systemu bezpieczeństwa
🖈 Systemowe podejście: Bezpieczeństwo (SMS), Monitorowanie Zgodności/Jakość (CMS/QMS), Ochrona (SeMS), Zarządzanie zmęczeniem (FRMS), Kadry i finanse (HR & budget)
🖈 Zintegrowane systemy zarządzania (IMS): od rozproszonych systemów zarządzania i działań do skoncentrowanych: informacja, skoncentrowana praca i wspólne działania
🖈 Wspólny system raportowania
🖈 Wspólny audyt procesu opartego na ryzyku
🖈 Polityka IMS
🖈 Zarządzanie ryzykiem IMS; Studium przypadku
🖈 Proces priorytetyzacji ryzyka na poziomie korporacyjnym
🖈 Wydajność IMS
🖈 Promocja IMS
🖈 Tworzenie nowej funkcjonalnej struktury organizacyjnej: od "struktury linii i personelu" do "zespołów wysokiej wydajności (HPT) "struktura; Przykłady studium przypadku
🖈 Nadzór oparty na ryzyku
 
SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED


KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019 - 2020 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  e-mail: info @ atsaero.eu