PLATFORMA SZKOLENIOWA
NEWSROOM

FRMS
FATIGUE RISK MANAGEMENT SYSTEM

SZKOLENIA Z ZAKRESU
SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ZMĘCZENIA
 
W 2011 r. ICAO wprowadziła zmianę do części 1 załącznika 6, zapewniając krajowym władzom lotniczym ramy regulacyjne, dotyczące systemu zarządzania ryzykiem zmęczenia (FRMS) jako dodatkowego sposobu dla operatorów na zarządzanie zmęczeniem.
W styczniu 2014 r., EASA opublikowała „Europejskie rozporządzenie w sprawie ograniczeń czasu lotu (FTL) dla certyfikatu przewoźnika lotniczego zarobkowego transportu lotniczego (CAT/AOC). Przepisy te obejmują europejski system FTL i wiele obowiązków operatora (ORO.FTL.110) w zakresie zarządzania zmęczeniem.
Kurs został zaprojektowany tak, aby był zgodny z przepisami EASA, a także najnowszymi materiałami zawierającymi wytyczne ICAO na temat FRMS.
Kurs obejmuje zarówno ORO.FTL.110 (zarządzanie zmęczeniem w ramach SMS), jak i ORO.FTL.120 (Zarządzanie ryzykiem zmęczenia).


Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z zakresem obowiązków.
Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów wynikające ze specyfiki prowadzonej działalności, firma
ATS oferuje możliwość modyfikacji zakresu szkolenia zgodnie z życzeniem Klienta, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
Proponowane przez nas terminy szkoleń jak również miejsce ich przeprowadzenia mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb po wcześniejszym uzgodnieniu. Skontaktuj się z nami przy użyciu przycisku 
ZAPYTAJ O SZKOLENIE
 
 
SZKOLENIA STACJONARNE

FATIGUE RISK MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Ryzykiem Zmęczenia
Poziom PODSTAWOWY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

FRMS-ST-BAS-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin/Miejsce:
Okres ważności szkol.:
1
8  (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
-------
12 miesięcy
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Fatigue Risk Management System w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce, m.in.:

- Zarządzanie ryzykiem zmęczenia i wymagania FRM określone przez ICAO i EASA
- Zarządzanie snem, zmęczeniem i czujnością (potrzeba snu, rytmy okołodobowe, bezwładność snu)
- Obowiązki operatora lotniczego dotyczące zarządzania zmęczeniem załogi
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

w szczególności:
- personel odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór nad FRMS *
- kierownicy nominowani *
- piloci
- członkowie personelu pokładowego
- specjaliści ds. bezpieczeństwa *
- specjaliści FRMS *
- pracownicy działu planowania;
- instruktorzy CRM *

* Ze względu na zakres wymaganej wiedzy oraz odpowiedzialności na powyższych stanowiskach, zalecamy  skorzystanie ze szkolenia na poziomie ADVANCED (kod: FRMS-ST-ADV-BPL)

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką FRM w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia podstawowego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
    Wprowadzenie do FRMS
🖈
Wiadomości ogólne
🖈 Co to jest zmęczenie? Jak zmęczenie wpływa na sprawność poznawczą?
🖈 Jakie są konsekwencje zmęczenia w przypadku personelu lotniczego?
🖈 Jakie są przyczyny zmęczenia?
🖈 Preskryptywne podejście do radzenia sobie ze zmęczeniem
🖈 Zarządzanie ryzykiem zmęczenia (FRM)
🖈 Korzyści z FRMS
🖈 Zarządzanie zmęczeniem w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem
🖈 Nauka regulacji snu, zmęczenia i czujności
🖈 Funkcje grafiku, które mogą zwiększać ryzyko zmęczenia
🖈 Indywidualne środki przeciwdziałające zmęczeniu
🖈 Podsumowanie

FATIGUE RISK MANAGEMENT SYSTEM
System Zarządzania Ryzykiem Zmęczenia
Poziom ZAAWANSOWANY
(Szkolenie WPROWADZAJĄCE)

KOD SZKOLENIA

FRMS-ST-ADV-BPL

Liczba dni:
Liczba godzin:
Uczestnicy (max):
Egzamin/Test:
Termin/Miejsce:
Okres ważności szkol.:
2
16 (teoria+ćwiczenia)
10 (optymalnie)
TAK
-------
12 miesięcy
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu Fatigue Risk Management System w organizacjach lotniczych oraz umiejętności zastosowania jej w praktyce, m.in.:

-Zarządzanie ryzykiem zmęczenia i wymagania FRM określone przez ICAO i EASA
-Zarządzanie snem, zmęczeniem i czujnością (potrzeba snu, rytmy okołodobowe, bezwładność snu)
-Obowiązki operatora lotniczego dotyczące zarządzania zmęczeniem załogi
-Procesy, które należy ustanowić by skutecznie ograniczać ryzyko zmęczenia i zarządzać nim
-Narzędzia używane do gromadzenia danych w celu identyfikacji ryzyka zmęczenia
-Dane, które mogą być wykorzystane do ustalenia poziomu odniesienia ryzyka zmęczenia
-Dane, które można wykorzystać jako wskaźniki wydajności bezpieczeństwa
KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU
Szkolenie adresowane jest do pracowników wykonujących swoje obowiązki w następujących organizacjach:
🖝przedsiębiorstwa lotnicze
🖝porty lotnicze
🖝lotniska aeroklubowe i prywatne
🖝przewoźnicy lotniczy
🖝ośrodki szkoleniowe

w szczególności:
- personel odpowiedzialny za wdrożenie i nadzór nad FRMS
- kierownicy nominowani
- specjaliści ds. bezpieczeństwa
- specjaliści FRMS
- pracownicy działu planowania załóg (Crew Planning)
- instruktorzy CRM

W szkoleniu mogą wziąć również udział osoby zainteresowane problematyką FRM w lotnictwie.
METODY I FORMY SZKOLENIA
Wykład, pokaz w formie prezentacji, ćwiczenia.
METODY I FORMY OCENY UMIEJĘTNOŚCI
Egzamin pisemny w formie testu
CERTYFIKAT
Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy zgodnej z programem szkolenia odświeżającego. Certyfikat wydawany jest w języku polskim oraz angielskim.
ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS SZKOLENIA
 
Wprowadzenie do FRMS
🖈
Wiadomości ogólne
🖈 Co to jest zmęczenie? Jak zmęczenie wpływa na sprawność poznawczą?
🖈 Jakie są konsekwencje zmęczenia w przypadku personelu lotniczego?
🖈 Jakie są przyczyny zmęczenia?
🖈 Preskryptywne podejście do radzenia sobie ze zmęczeniem
🖈 Zarządzanie ryzykiem zmęczenia (FRM)
🖈 Korzyści z FRMS
🖈 Zarządzanie zmęczeniem w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem
🖈 Nauka regulacji snu, zmęczenia i czujności
🖈 Funkcje grafiku, które mogą zwiększać ryzyko zmęczenia
🖈 Indywidualne środki przeciwdziałające zmęczeniu

Wdrożenie FRMS
🖈 Przygotowanie organizacji do FRM
🖈
ICAO i EASA a FRM
🖈 Wymagania ORO.FTL.110 i ORO.FTL.120
🖈 Analiza luk w stosunku do wymagań ICAO i EASA
🖈 Składniki polityki FRM
🖈 Procesy pomiaru, ograniczania i zarządzania ryzykiem zmęczenia
🖈 Wykorzystanie danych modelu biomatematycznego w celu zapewnienia linii podstawowej ryzyka zmęczenia organizacji
🖈 Zbieranie danych zmęczeniowych
🖈 Wprowadzenie skutecznego systemu zgłaszania zmęczenia
🖈 Identyfikowanie wskaźników bezpieczeństwa związanych ze zmęczeniem
🖈 Opracowanie programu treningu zmęczenia angażującego załogę
🖈 Typowe błędy, których należy unikać podczas wdrażania FRM
🖈 Podsumowanie
SZKOLENIA E-LEARNING

SZKOLENIA MIXED


KONTAKT
ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.
e-mail: info @ atsaero.eu
KRS:  0000766210  REGON: 382289504  NIP: 5223146482
Copyright © 2019-2020 ATS Aviation Training and Support Sp. z o.o.  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@atsaero.eu