ATS Aviation Training and Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000766210, posiadająca NIP: 5223146482 oraz REGON: 382289504, prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianego wsparcia podmiotów rynku lotniczego, na terenie Polski oraz za granicą.
Siedzibą spółki jest miasto Warszawa, kraj Polska.
Wysokość kapitału zakładowego wynosi 30.000 PLN (opłacony w całości).
W celu uzyskania dodatkowych informacji możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail info@atsaero.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego
W celu uatrakcyjnienia naszego serwisu oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji, wyświetlenia odpowiednich produktów i/lub usług lub w celu prowadzenia badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki Cookies.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze w sposób automatyczny „w tle” pracy przeglądarki. Przeglądarkę można skonfigurować w sposób umożliwiający otrzymywanie informacji o stosowaniu Cookies, co daje możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie.

W ramach naszego serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
- cookies „sesyjne” - usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu;
- cookies „trwałe” - zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym, które umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na naszą stronę internetową

W menu przeglądarki internetowej znajdą Państwo wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień Cookies.

Uwaga: w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności naszego serwisu zachęcamy do akceptacji plików Cookies przez przeglądarkę, z której Państwo korzystacie

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików Cookies w ramach Google Analytics
Google Analytics służy przede wszystkim do przesyłania odpowiednich informacji na temat stron internetowych. W tym celu wykorzystuje kod śledzący GATC, skupiający się na wykorzystaniu języka znaczników Java Script. Pomiar odbywa się na podstawie bardzo prostego schematu. Jeśli użytkownicy odwiedzają naszą witrynę, serwer zwraca ich do przeglądarki użytkowników. Przez kod śledzący Google Analytics dochodzi do stworzenia plików cookies. W nich odbywa się przechowanie najważniejszych informacji o użytkownikach. Pliki te trafiają na zewnętrzny serwer Google, gdzie są modyfikowane. Pozwala to na stworzenie przejrzystych raportów, które trafiają do właścicieli stron internetowych. Są one dostępne w interfejsie Google Analytics.
Firma Google korzysta z tych informacji, w celu sporządzenia raportu dotyczącego aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej.
Głównym celem serwisu www.atsaero.eu jest prezentacja oferty handlowej oraz dostarczanie usług powiązanych, w tym m.in. dostępu do platformy szkoleniowej, informacji z zakresu obowiązujących przepisów, standardów, promocji usług i produktów, danych dotyczących podmiotów współpracujących, instytucji i organów.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: ATS Aviation Training and Support sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail:  info@atsaero.eu

Szczególną uwagę zwracamy na ochronę prywatności naszych Użytkowników i dokładamy wszelkich starań, by eliminować sytuacje oraz technologie, mogące ją naruszać.

Zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w Artykule 28 RODO (przepisy z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679), jest konieczne dla dalszego świadczenia usług.
Zawarcie tej umowy w formie elektronicznej, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego, spełnia wymogi wskazane w RODO i nie ma konieczności wysyłania jej drogą pocztową.

W przypadku, gdybyście uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy info@atsaero.eu

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych - zasada ta nie dotyczy
Platformy Szkoleniowej ATS eLearning
W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie logi serwera, w których umieszczane są takie informacje jak np. data i godzina wywołania, adres IP użytkownika, nazwa żądanego pliku, ilość przesłanych danych, dane dostępowe dostawcy usług internetowych.
Dane te mogą być analizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i doskonalenia naszej oferty.

Serwis www.atsaero.eu zainstalowany jest na serwerze zewnętrznego usługodawcy, mającego siedzibę w Polsce, który realizuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych.

Wszystkie dane, które zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach,  w tym w formularzach e-mail, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy.

Pragniemy poinformować, iż nasza oferta będzie modyfikowana oraz poszerzana, co będzie powiązane z dokonywaniem zmian w zakresie stosowanych standardów, technologii oraz zasad i wymagań związanych z prowadzeniem działalności w sieci Internet. Działania te mogą spowodować konieczności dokonania modyfikacji niniejszych Zasad Zachowania Prywatności w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa naszym Użytkownikom.